Niuanse Symfony

Serializer

Grupy

Trzeba zainicjować MetaClassFactory by grupy działały.

Workflow

Trzeba dodawać dokładnie jedno przejście from -> to, a jesli potrzeba [from, from, from] -> to to trzeba dodać wiele przejść o tej samej nazwie.